Utstilling


Achille

Titler

Norsk Utstillingschampion (N UCH)

Utstillinger

NMHK MAURA - 25/6-22                  EXC, CK 1, CERT, BIM

VHK TRESFJORD - 09/07-22            EXCELLENT

DHK MOSS - 30/07-22                      EXC, CK 1, CERT, BHK, BIR

SMHK ÅLESUND - 13/08-22              EXCELLENT

SMHK ÅLESUND 14/07-22                EXC, CK 1, BHK, BIR

NMHK STANGE - 06/11-22                 VERY GOOD

NKK SANDEFJORD 27/11-22             EXC, CK 1, CERT, Nordisk CERT, BHK, BIR, CH (N UCH)


Honey Queen's Focaccia

Titler

Norsk Junior Vinner 2023 (NJV23)

Norsk Utstillingschampion (N UCH)

Utstillinger

NKK BØ I TELEMARK 18/03-2023    EXCELLENT

VIKERSUND KGF 08/04-2023         EXC, CK 1, CERT, BHK, BIR junior, BIR

VIKERSUND KGF 09/04-2023         EXC, CK 1, CERT, BHK, BIR junior, BIR

NKK KRISTIANSAND 30/04-2023   VERY GOOD

NKK BERGEN 14/05-2023                GOOD

EDS Club Winner 19/05-2023          VG, 2.BHK

European Dog Show 20/05-2023   EXC, 2.BHK

EDS Agria Winner 21/05-2023         VG, 2.BHK

NKK SANDEFJORD 07/07-2023     EXC, CK, 3.BHK, Jun.CERT, Jun.CACIB, Norsk Junior Vinner 2023 (NJV23)

NKK SANDEFJORD 08/07-2023     EXC, CK, 4.BHK, Res.CERT

NKK SANDEFJORD 09/07-2023     VG

Moss M&O HK - 29.07.2023            EXC

Moss M&O HK - 30.07.2023            EXC, CK, 1.BHK, BIR

Sandefjord NMHK - 09.09.2023      VG

Sandefjord NMHK - 10.09.2023       EXC

NKK SANDEFJORD 25/11-2023       EXC, CK, 1.BHK, CERT, Nordisk CERT, BIR

VIKERSUND KGF 30.03.2024         EXC, CK, 1.BHK, CERT, BIM, CH (N UCH)


Diamandina

Utstillinger

NKK SANDEFJORD 07/07-2023       EXC, CK, 2.BTK, CERT
NKK SANDEFJORD 08/07-2023       EXC, CK, 2.BTK, CERT, Res. Nordic CERT
NKK SANDEFJORD 09/07-2023       VG
Moss M&O HK - 29.07.2023               EXC
Moss M&O HK - 30.07.2023              EXC, CK1, BTK, BIM


Vesparossa Di Roccascura

Utstillinger

NMHK MAURA - 25/06-22               EXC, CK 1, CERT, BTK, BIR

DHK MOSS - 30/07-22                     EXC, CK 1, CERT, BTK, BIM

SMHK ÅLESUND - 13/08-22             EXCELLENT

SMHK ÅLESUND - 14/08-22             EXC, CK 1, BTK, BIM

NKK SANDEFJORD - 26/11-22          EXC, CK 1, BTK, CERT, Nordisk CERT, BIMZuccherina Di Roccascura

Utstillinger

SMHK ÅLESUND13/08-22               EXCELLENT

SMHK ÅLESUND 14/08-22              VERY GOOD

NMHK STANGE 06/11-22                 VERY GOOD


Skjærgaardens Best Damn Fool

Utstillinger

Utstilling terminologi

DQ - Diskvalifisert

S - Sufficient (Godtagbar)

G - Good (God)

VG - Very Good (Veldig God)

EXC - Excellent (Utmerket)

CK - Championkvalitet

Jun.CERT - Junior Certifikat

CERT - Certifikat

Res.CERT - Reserve Certifikat

Jun. CA`CIB - Junior internasjonalt certifikat

CACIB - Internationalt Certifikat

BHK - Best Hannhund Klasse

BTK - Best Tispe Klasse

CH - Champion

BIM - Best I Motsatt Kjønn

BIR - Best I Rasen

BIG - Best I Gruppe

BIS - Best I Show

I Norge må man ha tre CERT (Certifikat) for å bli utstillingschampion. To fra hvilken som helst utstilling, og ett i regi av NKK (Norsk Kennelklub). Det kreves tre ulike dommere.

Certifikat/Reserve Certifikat/CK (Championkvalitet)

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd
for rasen.

Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.


Very Good (Meget god) i kvalitetesklasse

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.


Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteriske preg eller har bristende fysisk kondisjon.