Utstilling


Achille

Titler

Norsk Utstillingschampion (N UCH)

Utstillinger

NMHK MAURA - 25/6-22                  EXC, CK 1, CERT, BIM

VHK TRESFJORD - 09/07-22            EXCELLENT

DHK MOSS - 30/07-22                      EXC, CK 1, CERT, BHK, BIR

SMHK ÅLESUND - 13/08-22              EXCELLENT

SMHK ÅLESUND 14/07-22                EXC, CK 1, BHK, BIR

NMHK STANGE - 06/11-22                 VERY GOOD

NKK SANDEFJORD 27/11-22             EXC, CK 1, CERT, Nordisk CERT, BHK, BIR, CH (N UCH)


Vesparossa Di Roccascura

Utstillinger

NMHK MAURA - 25/06-22               EXC, CK 1, CERT, BTK, BIR

DHK MOSS - 30/07-22                     EXC, CK 1, CERT, BTK, BIM

SMHK ÅLESUND - 13/08-22             EXCELLENT

SMHK ÅLESUND - 14/08-22             EXC, CK 1, BTK, BIM

NKK SANDEFJORD - 26/11-22          EXC, CK 1, BTK, CERT, Nordisk CERT, BIMHoney Queen's Focaccia

Utstillinger

NKK BØ I TELEMARK 18/03-2023    EXCELLENT

VIKERSUND KGF 08.04.2023          EXC, CK 1, CERT, BHK, BIR junior, BIR

VIKERSUND KGF 09.04.2023          EXC, CK 1, CERT, BHK, BIR junior, BIR

NKK KRISTIANSAND 30/04-2023   VERY GOOD

NKK BERGEN 14/05-23                    GOOD

Åsrum SFHK 10.06.2023

Åsrum SFHK 11.06.2023

Tresfjord VHK 17.06.2023

Tresfjord VHK 18.06.2023

Maura NMHK 24.06.2023

Maura NMHK- 25.06.2023

NKK SANDEFJORD 07/07-2023

NKK SANDEFJORD 08/07-2023

NKK SANDEFJORD 09/07-2023 

Moss M&O HK - 29.07.2023

Moss M&O HK - 30.07.2023

Sandefjord NMHK - 09.09.2023

Sandefjord NMHK - 10.09.2023

Ålesund SMHK - 16.09.2023

Ålesund SMHK - 16.09.2023

NKK SANDEFJORD 25/11-2023 


Diamandina

Utstillinger

NKK KRISTIANSAND 30/04-23
Åsrum SFHK 10.06.2023
Åsrum SFHK 11.06.2023
Tresfjord VHK 17.06.2023
Tresfjord VHK 18.06.2023
Maura NMHK 24.06.2023
Maura NMHK- 25.06.2023
NKK SANDEFJORD 07/07-2023
NKK SANDEFJORD 08/07-2023
NKK SANDEFJORD 09/07-2023
Moss M&O HK - 29.07.2023
Moss M&O HK - 30.07.2023
Sandefjord NMHK - 09.09.2023
Sandefjord NMHK - 10.09.2023
Ålesund SMHK - 16.09.2023
Ålesund SMHK - 16.09.2023
NKK SANDEFJORD 25/11-2023 


Zuccherina Di Roccascura

Utstillinger

SMHK ÅLESUND13/08-22               EXCELLENT

SMHK ÅLESUND 14/08-22              VERY GOOD

NMHK STANGE 06/11-22                 VERY GOOD


Utstilling terminologi

DQ - Diskvalifisert

S - Sufficient (Godtagbar)

G - Good (God)

VG - Very Good (Veldig God)

EXC - Excellent (Utmerket)

CK - Championkvalitet

CERT - Certifikat

CACIB - Internationalt Certifikat

BHK - Best Hannhund Klasse

BTK - Best Tispe Klasse

CH - Champion

BIM - Best I Motsatt Kjønn

BIR - Best I Rasen

BIG - Best I Gruppe

BIS - Best I Show

I Norge må man ha tre CERT (Certifikat) for å bli utstillingschampion. To fra hvilken som helst utstilling, og ett i regi av NKK (Norsk Kennelklub). Det kreves tre ulike dommere.

Certifikat/Reserve Certifikat/CK (Championkvalitet)

Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet. Det utdeles et reserve-cert, til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også reserve-cert vinneren må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det er påkrevd
for rasen.

Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.


Very Good (Meget god) i kvalitetesklasse

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.


Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteriske preg eller har bristende fysisk kondisjon.